Incidentrapportering

Större organisationer har ofta svårt att överblicka de arbetsskador, tillbud och andra skador som inträffar. En samlad bild skulle ge bättre underlag för åtgärder och utvecklingsarbete.

Allt samlat

I DF RESPONS lösning för incidentrapportering, eller skade- och tillbudsrapportering som den också kallas, samlar ni samtliga arbetsskador, tillbud, sakskador och ansvarsskador. Lösningen innehåller rapportering, utredning, uppföljning och analys av incidenter. Med DF RESPONS systematiseras och kvalitetssäkras hela processen, och arbetet för personalen i verksamheten underlättas.

Underlag till förbättringar

DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp incidenterna på enhets-, verksamhets- och övergripande nivå. På så sätt får ni ett samlat, överskådligt underlag för åtgärder, förbättringar och förebyggande arbete.

Exempel på statistik

Så här går det till

Alla anställda kan enkelt via ett webbformulär rapportera in en skada eller ett tillbud som har inträffat. Information om incidenten skickas till ansvarig chef. I systemet finns även tillgång till information, blanketter och länkar som berör försäkringsbolag, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket med flera. Skadegörelse och liknande brott kan anmälas direkt till Polisen från systemet. DF RESPONS blir på så sätt ett stöd för chefen att handlägga ärendet på ett korrekt sätt.

Referenser
Här är några exempel på kommuner som har incidentrapportering i DF RESPONS: Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Värmdö kommun, Ljungby kommun, Kävlinge kommun, Hjo kommun och Östersunds kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se ha en visning av DF RESPONS.

Scroll Up