Medarbetare börjar & slutar

Har ni problem med otydliga processer kring när en medarbetare börjar och slutar? Vem ska göra vad, vem ska ha information om anställningen, vilka system ska den anställde ha inloggning till, var finns information och beställningsblanketter? Det är mycket att hålla reda på...

Med DF RESPONS lösning Medarbetare börjar och slutar samlar vi allt i ett system - beställningar av telefon, dator, nycklar, program, system med mera, förberedelser inför introduktionen på arbetsplatsen samt information till alla berörda. På så sätt kvalitetssäkrar vi hela processen. Inget glöms bort eller faller mellan stolarna.

Systemstöd för chefer

Medarbetare börjar och slutar är ett systemstöd för chefer. Det fungerar som checklista och beställningssystem vid anställning och introduktion av nya medarbetare samt när en medarbetare slutar.

Underlätta och kvalitetssäkra processen

Syftet är att kvalitetssäkra processen och få kontroll över vad som ni ska beställa och förbereda innan medarbetaren börjar. När medarbetaren slutar kan ni på motsvarande sätt kvalitetssäkra att befintliga tjänster avbeställs.

Information till alla

DF RESPONS ser till att alla som behöver få information om att en medarbetare börjar eller slutar – kundtjänst/växel/reception, personalavdelning, ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, systemadministratörer och så vidare – får det.

Som med alla lösningar i DF RESPONS byggs lösningen efter just era behov.

Enkelt och tydligt.
Allt är samlat på ett ställe. Processen blir väl dokumenterad och systemet bidrar till enkelhet och struktur i kommunikationen mellan beställare och utförare.

Sparar tid.
Personalen slipper leta efter information och blanketter.
Allt sker digitalt, ingen pappershantering vilket är tidsbesparande.

Full kontroll.
Systemet håller koll på alla händelser så att inget glöms bort eller faller mellan stolarna.

Anpassningsmöjligheter.
Ni bestämmer hur lösningen ska se ut.
Vi bygger!

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor.