Personaldokumentation

Dokumentation som berör en medarbetare kan du hantera på ett strukturerat och säkert sätt i vår modul Personalanteckningar. Här kan du skapa och spara anteckningar från ett medarbetarsamtal eller ett lönesamtal. Du kan även bifoga dokument som exempelvis anställningsavtal och läkarintyg i en anteckning.

Modulen Personalanteckningar kan användas av chefer och personal på HR-avdelningar. Du kan ge läsbehörighet på en anteckning till medarbetaren eller annan berörd personal.

Personalakt

Varje anteckning utgör ett ärende i DF RESPONS, och varje ärende kopplas till medarbetarens digitala personalakt. På så sätt samlar du all dokumentation om en medarbetare på en plats – i den digitala akten. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en visning av DF RESPONS.