Visselblåsarfunktion

Med hjälp av en visselblåsarfunktion kan ni skydda medarbetarna och verksamheten genom att tidigt identifiera eventuella missförhållanden. En välfungerande visselblåsarfunktion hjälper er att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta oegentligheter i verksamheten. I december 2021 träder en ny lag i kraft som innebär att alla arbetsgivare med fler än 50 anställda är skyldiga att införa en intern kanal för rapportering av missförhållanden - en visselblåsarfunktion. DF RESPONS modul - Visselblåsarfunktion - hjälper er att uppfylla den nya lagen.

Anmälan

Vår visselblåsarfunktion omfattar ett webbformulär där arbetstagare kan anmäla allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet (Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). Det kan exempelvis handla om bedrägeri, förskingring, mutor eller förtroendemissbruk.

Anonymitet

Arbetstagaren kan välja att lämna kontaktuppgifter i formuläret eller att vara anonym. Systemet gör det möjligt för utredaren att även kommunicera med arbetstagare som valt att vara anonyma.

Dokumentation och utredning

När formuläret skickas in skapas ett ärende i DF RESPONS. Den person (kan vara fler än en) som ska utreda ärendet meddelas automatiskt per e-post om att ett nytt ärende har kommit in. I DF RESPONS hanterar utredaren kommunikation med arbetstagaren och eventuellt med andra berörda personer. All dokumentation och utredning av ärendet gör utredaren i DF RESPONS.

Process visselblåsarfunktion
Process för visselblåsarfunktion

Lagkrav uppfylls

2017 finns det en lag i Sverige som ger särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden - Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

I 5 § står att en arbetstagare har skydd mot repressalier ”om arbetstagaren slår larm till arbetsgivaren eller en representant för denne, eller genom att använda sig av interna rutiner för rapportering av missförhållanden som gäller hos arbetsgivaren”.

Ny lag, december 2021
En ny lag som stärker skyddet för visselblåsare träder i kraft i december 2021. Huvudsyftet med den nya lagen är att det ska bli säkrare, tryggare och enklare att rapportera om missförhållanden. Lagen innebär bland annat att alla arbetsgivare, såväl privata som offentliga, med fler än 50 anställda, är skyldiga att införa en intern kanal för rapportering av missförhållanden - en visselblåsarfunktion.

Via DF RESPONS visselblåsarfunktion kan arbetstagaren rapportera allvarliga missförhållanden i verksamheten.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill att vi visar dig systemet.

Referenser: Haninge kommun