Om ni är intresserade av att köpa in DF RESPONS kan ni kontakta oss för prisuppgift, tillvägagångssätt och mer information.

Återförsäljare

DF RESPONS kan köpas direkt av Digital Fox eller via någon av våra återförsäljares ramavtal. Atea Sverige och Pulsen AB är återförsäljare av DF RESPONS.

Avrop

Pulsen AB är leverantör för Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster”. DF RESPONS – avvikelsehantering går att avropa via följande avtal:

Programvaror och tjänster/Informationsförsörjning

Programvaror och tjänster/Systemutveckling

Programvaror och tjänster/Licensförsörjning

Programvaror och tjänster/Vård, skola, omsorg

För mer information om hur ni kan avropa DF RESPONS kontakta oss.

Scroll Up