Så köper du DF RESPONS

Om ni är intresserade av att köpa in DF RESPONS kan ni kontakta oss för prisuppgift, tillvägagångssätt och mer information.

Information om prisuppgift och beställning av Skola Bas hittar du här nedan.

Återförsäljare

DF RESPONS kan köpas direkt av Digital Fox eller via någon av våra återförsäljares ramavtal. Atea Sverige, Pulsen AB och Crayon Sweden är återförsäljare av DF RESPONS.

Avrop

Pulsen AB är leverantör för Kammarkollegiets ramavtal ”Programvaror och tjänster”. DF RESPONS – avvikelsehantering går att avropa via följande avtal:

Ni kan även använda SKL Kommentus ramavtal för avrop:

Hör gärna av er till oss om ni använder något av dessa ramavtal för avrop.

För mer information om hur ni kan avropa DF RESPONS kontakta oss.

Skola Bas – prisuppgift och beställning

Skola Bas

Prisuppgifter för Skola Bas kan beställas via Beställningsformulär för prisuppgift för Skola Bas.

Beställning av Skola Bas görs via Beställningsformulär Skola Bas

Scroll Up