Kundsidan

Här hittar du information som vänder sig till dig som är kund till Digital Fox.

Vill du vara med i våra team?

Vi har skapat tre team i Teams: Barn och utbildning, Vård- och omsorg och Medborgardialog. Tanken är att ni som är kunder ska kunna kontakta varandra om ni har frågor om hur andra kunder hanterar en viss process, ärende eller annan funktion som berör DF RESPONS.

Syftet med teamen är informations- och erfarenhetsutbyte mellan er som använder DF RESPONS. Om ni har frågor till oss som leverantör eller behöver support använder ni som vanligt feedback-knappen i systemet.

Vi har lagt upp följande team:

  • Barn och utbildning
    Det här teamet kan ni som använder våra moduler för skola och förskola anmäla er till. Vi kommer ha särskilda kanaler för modulerna Kränkande behandling, Särskilt stöd och Anteckningar.
  • Vård- och omsorg
    Det här teamet kan ni som använder våra moduler för vård, omsorg och socialtjänst anmäla er till. Vi kommer ha särskilda kanaler för modulerna Avvikelsehantering och Synpunkter och klagomål.
  • Medborgardialog
    Det här teamet kan ni som använder våra moduler för medborgardialog anmäla er till. Vi kommer ha särskilda kanaler för modulerna Synpunkshantering, Felanmälan och E-förslag.
Vill du vara med i något eller flera av teamen?

Då ska du anmäla dig via vårt anmälningsformulär.