Nyheter

Förbättra verksamhetens kvalitet och service

Att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet och service är en målsättning som de flesta myndigheter, organisationer och företag har. Med hjälp av DF RESPONS kan ni systematisera kvalitetsarbetet genom att arbeta strukturerat med dokumentation, utredning, analys, åtgärder och uppföljning. Digital hantering av kvalitetsarbetet underlättar arbetet för alla inblandade. I DF RESPONS han ni hantera processerna för:

Processerna är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje process är unik och vi anpassar den efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

Exempelprocess för kvalitetsarbete.

 

   Avvikelsehantering

Vår modul för avvikelsehantering täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skol-
hälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

 

   Miljöavvikelser

Att hantera miljöavvikelser för att uppfylla miljökraven blir betydligt enklare genom digital hantering. Medarbetarna rapporterar en avvikelse via ett webbformulär. Bedömning, orsak och åtgärder dokumenteras i DF RESPONS.

Läs mer

   Medarbetarförslag

Allt för ofta rinner bra idéer ut i sanden för att det saknas rutiner för att fånga upp och utveckla dem. Genom att systematisera processen för att tillvarata medarbetarnas idéer kan ni förbättra och utveckla verksamheten. Dessutom känner medarbetarna sig delaktiga i verksamheten och blir mer engagerade och motiverade.

Läs mer

   Synpunktshantering

Förbättra dialog och utveckla verksamheten genom systematisk hantering av synpunkter. Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

Läs mer