Förbättra verksamhetens kvalitet och service

Att ständigt utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet och service är en målsättning som de flesta myndigheter, organisationer och företag har. Med hjälp av DF RESPONS kan ni systematisera kvalitetsarbetet genom att arbeta strukturerat med dokumentation, utredning, analys, åtgärder och uppföljning. Digital hantering av kvalitetsarbetet underlättar arbetet för alla inblandade. I DF RESPONS han ni hantera processerna för:

Processerna är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje process är unik och vi anpassar den efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

Exempelprocess för kvalitetsarbete.

 

Nyheter