Avvikelsehantering

I DF RESPONS har vi byggt tre olika grundmoduler för avvikelsehantering. En modul är anpassad för vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS (i enlighet med SOSFS 2011:9). Den andra modulen avser miljöavvikelser och den tredje är en generell, enklare modul som alla verksamheter kan använda.

I den generella avvikelsemodulen kan ni rapportera alla typer av avvikande händelser som inträffar i verksamheten. Det kan handla om driftstörningar i ett system, utrustning som går sönder eller en arbetsrutin som inte fungerar. Det är även möjligt att rapportera och utreda händelser som har drabbat brukare, patienter eller elever i den generella modulen.

Modulerna är strukturerade på liknande sätt med ett webbformulär som används för att rapportera en avvikelse. I ärendet som skapas av avvikelserapporten kan utredning, åtgärder och uppföljning dokumenteras. Det finns även möjlighet att ta upp statistikrapporter som kan användas som underlag i verksamhetens förbättringsarbete.

Process avvikelser
Process avvikelsehantering

 

Länkar till sidorna om avvikelsehantering för vård och omsorg och miljöavvikelser hittar du i menyn till vänster.