Miljöavvikelser

Är er verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001och följer EMAS? För att kunna bedriva ett aktivt och effektivt miljöarbete underlättar det med ett digitalt system för anmälan, utredning och uppföljning av miljöavvikelser.

Kvalitetssäkra miljöarbetet!

Genom att personalen enkelt kan rapportera avvikelser som har lett till/kan leda till påverkan på miljön via ett digitalt formulär, kan ni identifiera och korrigera miljörelaterade avvikelser. Ni får en god överblick av de avvikelser, tillbud och risker som inträffar. På så sätt kan ni arbeta med både förebyggande och korrigerande åtgärder för att förhindra uppkomsten av framtida tänkbara avvikelser.

Process miljöavvikelser


Referenser:  
Östersunds kommun