Utveckla medborgardialogen!

Vad tycker medborgarna om er verksamhet och service? Hur ser de på kommunens utveckling? Ett digitalt system för medborgardialog kan ge er svar på de frågorna. Det som kommunen gör - det vill säga den service och verksamhet som kommunen utför - berör alla som bor och vistas där. Därför är det viktigt att föra bra dialoger med invånarna i kommunen. I DF RESPONS har vi flera moduler för att förbättra och utveckla medborgardialogen:

Våra moduler är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje modul är unik och vi anpassar den efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

En kärnfunktion i DF RESPONS är att systemet klarar av att hantera hela kedjan i ett ärende, från registrering till arkivering:

   Synpunktshantering

Förbättra dialog och utveckla verksamheten genom systematisk hantering av synpunkter. Med vår publiceringsfunktion är det även möjligt att publicera inkomna synpunkter och svar direkt på er hemsida.

Läs mer

   Digital trygghetsvandring

Digital trygghetsvandring är ett komplement till den fysiska trygghetsvandringen och gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i frågor som berör närmiljön. Via ett formulär på kommunens hemsida kan invånare och besökare markera platser på en karta som de upplever som otrygga.

Läs mer

   Felanmälan

Medborgaren kan anmäla fel på ett webbformulär med karta på kommunens hemsida. Fel som redan har rapporterats är synliga på kartan och när felet är åtgärdat försvinner det automatiskt på kartbilden.

Läs mer

   E-förslag

Genom e-förslag får medborgarna möjlighet att påverka och engagera sig i samhällsfrågor. I vår modul för e-förslag kan medborgaren på ett enkelt sätt lämna, rösta på, gilla/ogilla och kommentera ett e-förslag.

Läs mer