Utveckla medborgardialogen!

Vad tycker medborgarna om er verksamhet och service? Hur ser de på kommunens utveckling? Ett digitalt system för medborgardialog kan ge er svar på de frågorna. Det som kommunen gör - det vill säga den service och verksamhet som kommunen utför - berör alla som bor och vistas där. Därför är det viktigt att föra bra dialoger med invånarna i kommunen. I DF RESPONS har vi flera moduler för att förbättra och utveckla medborgardialogen:

Våra moduler är framtagna i nära samarbete med våra kunder. Varje modul är unik och vi anpassar den efter er verksamhets specifika behov och önskemål.

En kärnfunktion i DF RESPONS är att systemet klarar av att hantera hela kedjan i ett ärende, från registrering till arkivering:

Nyheter

 • VisselblåsarfunktionVisselblåsarfunktion i DF RESPONS
  En ny lag som stärker skyddet för visselblåsare träder i kraft i december 2021. Huvudsyftet med lagförslaget är att det ska bli säkrare, tryggare och ...
 • Cykel som står parkerad på snöig gataE-förslag bemöts positivt i Fagersta
  Har e-förslagen någon effekt? Kan medborgarna verkligen påverka politikerna med sina förslag? Många av de e-förslag som går vidare till politikerna ...
 • Skriver e-förslag på datorKävlingeborna skriver e-förslag som aldrig förr
  Kävlinge kommun införde vår lösning för e-förslag 2014. E-förslagen blev en del av Åsikt Kävlinge – Kävlinge kommuns samlade ingång för ...
 • Filmer om Göteborgsförslaget
  Göteborgs stad vill göra e-förslagsfunktionen Göteborgsförslaget ännu enklare och bättre för medborgarna. Bland annat har de kompletterat ...