Dialogmodulen

Vill ni få bättre ordning och kontroll över mejlen i funktionsbrevlådan? Då är vår Dialogmodul något för er. Med hjälp av den blir det enklare att få överblick över alla mejl som kommer in och se status för ärendena.

Många verksamheter har funktionsbrevlådor som flera personer har tillgång till. Det är på många sätt smidigt, men det kan också vara svårt för handläggarna att få en bra överblick över kommunikationen med medborgarna. Vad har min kollega svarat? Har det kommit följdfrågor? Vem har mejlet vidarebefordrats till? Har den handläggaren svarat? Vad har hen svarat? Dialogmodulen hjälper er att få bättre kontroll och överblick över de mejl som kommer in. Det blir enkelt att följa upp ärendena och det blir även möjligt att mäta svarstider.

Så här går det till

I DF RESPONS finns möjlighet att läsa in funktionsbrevlådor och automatiskt skapa ärenden av de mejl som kommer till funktionsbrevlådan. Alla som har tillgång till funktionsbrevlådan får behörighet till ärendena i DF RESPONS. I ärendeöversikten kan handläggarna se status för ärendena, vem som har svarat etc. All kommunikation med medborgaren som har skickat mejlet till funktionsbrevlådan sparas i samma ärende och det blir på så sätt enklare för alla att följa konversationen i ärendet.

Referenser
Exempel på kunder som har Dialogmodulen i DF RESPONS: Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor.