Digital trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö för medborgarna. Det vanligaste sättet att genomföra en trygghetvandring är att boende i ett visst område bjuds in att göra en trygghetsvandring i närmiljön tillsammans med representanter från kommunen, BRÅ och polisen.

Tillsammans går man runt i området för att identifiera platser som upplevs särskilt utsatta och otrygga, men också de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Trygghetsvandringen är en möjlighet för invånarna att påverka sin närmiljö.

Kompletterar fysisk trygghetsvandring

Digitala trygghetsvandringar är ett komplement till den fysiska trygghetsvandringen. Det kan vara svårt att samla alla som bor i ett område vid ett specifikt tillfälle och då är det bra att även kunna erbjuda invånarna en möjlighet att lämna synpunkter på närmiljön digitalt.

I DF RESPONS har vi tillsammans med Kävlinge kommun och Landskrona stad gjort en digital lösning för trygghetsvandring.

Så här går det till

Via ett formulär på kommunens hemsida kan invånare och besökare markera platser på en karta som de upplever som otrygga. De kan även beskriva varför de upplever platsen som otrygg. Formuläret skickas in i DF RESPONS och blir ett ärende. Alla ärenden finns samlade i systemet i en lista, och det är enkelt att ta ut statistik och kartrapporter över vilka platser som upplevs som mest otrygga.

Exempel på hur en kartrapport kan se ut i DF RESPONS. Genom att klicka på en markerad plats (siffra) får man fram mer information om varje ärende.

Exempel på kartrapport från DF RESPONS

Referenser
Exempel på kommuner som har digital trygghetsvandring i DF RESPONS: Landskrona stad och Kävlinge kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor.