Nyheter

E-förslag

Ett annat digitalt verktyg för att öka medborgarnas inflytande och delaktighet är e-petitioner, eller e-förslag som det vanligen kallas. Ett e-förslag är ett förslag från en medborgare till kommunen om hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Förslaget publiceras på kommunens hemsida där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det.

Engagerar och ger ökad kunskap

Genom e-förslag kan medborgarna på ett enkelt sätt engagera sig i samhällsfrågor, påverka och öka sin förståelse för den demokratiska processen. E-förslagen ger de förtroendevalda ökad kunskap om vilka frågor som engagerar medborgarna och ger dem underlag för beslut.

Förenklad process

Så funkar det

Med Digital Fox system DF RESPONS har ni stora möjligheter att anpassa den tekniska lösningen efter den process och de riktlinjer som ni har för era e-förslag. Detta är ett kortfattat exempel på hur processen kan se ut:

  1. En medborgare lämnar ett e-förslag på kommunens hemsida.
  2. E-förslaget granskas av handläggare/moderator.
  3. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida under en bestämd period, t ex 90 dagar.
  4. Andra medborgare kan rösta på förslaget (möjligt att rösta både för och mot). Flera tekniska lösningar för underskrift/röstning är möjliga.
  5. Allmänheten kan skriva kommentarer och debattera förslaget direkt på hemsidan.
  6. Tidfristen för e-förslag löper ut.
  7. Om e-förslaget har uppnått röstmålet tas förslaget upp för beslut i aktuell nämnd. Om förslaget inte har uppnått röstmålet avslutas det.
  8. E-förslaget publiceras som inaktivt.

DF RESPONS gör det enkelt för handläggaren att hantera e-förslagen samtidigt som förslagen kan följas av förtroendevalda och medborgare - öppet och transparent.

Funktionalitet

I pdf-filen nedan kan du läsa mer funktionerna i vår lösning för e-förslag:

Funktionalitet för e-förslag i DF RESPONS

För att se hur våra lösningar för e-förslag kan se ut titta på våra referensers hemsidor. Länkar hittar du här nedan.

Referenser
Här är några exempel på kommuner som har e-förslag i DF RESPONS:
Kävlinge kommunFagersta kommun, Göteborgs stad, Svedala kommun, Kristinehamns kommun och Karlskoga kommun.