Utveckling av E-förslag

Nu har vi förbättrat vår lösning för e-förslag så att det är ännu enklare för medborgarna att påverka och engagera sig i samhällsfrågor.

DF RESPONS nya responsiva design, som anpassar sig efter användarens skärmstorlek, gör det möjligt för medborgaren att enkelt registrera, rösta på, gilla/ogilla och kommentera ett e-förslag oavsett om han eller hon använder mobil, surfplatta eller dator.

I den nya versionen får medborgaren dessutom en grafisk översikt över hur många röster för och emot som finns för varje e-förslag. Om det finns ett röstmål visas hur många röster som kommit in i förhållande till målet. När röstmålet har uppnåtts visas även detta tydligt i grafiken.

Se exempel nedan (röstmål=10 röster).

Mer info om utvecklingen av vår e-förslagslösning hittar du här:

Funktionalitet för e-förslag i DF RESPONS

E-förslag - Lösning och möjligheter

Scroll Up