Felanmälan

En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana. Digital hantering av felanmälan underlättar för både medborgaren och personalen.

Digital anmälan innebär att medborgaren slipper att passa telefon- och/eller öppettider, utan kan istället göra den när han eller hon själv har tid. Det är även tidsbesparande för personalen och dessutom blir hela processen kvalitetssäkrad både internt och externt.

Smart kartfunktion

Medborgaren gör en felanmälan via ett webbformulär på er kommuns hemsida. På formuläret finns en karta där medborgaren kan markera den plats där felet finns. De fel som medborgarna redan har rapporterat är synliga på kartan. När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt från kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel blir rapporterat flera gånger. Det är möjligt att koppla kartmodulen mot Google maps, Open Street map, eller mot eget GIS-system via WMS. Med eget GIS-systemet kan ni själva bestämma vilken kartdata som ska visas i kartan.

Exempel på felanmälan på karta.
Lämna felanmälan via mobilen

DF RESPONS har responsiv design vilket innebär att systemet och våra formulär anpassas efter skärmstorlek. Det är därför enkelt för medborgaren att lämna felanmälan via mobil eller läsplatta.

Synpunkter och felanmälan i samma modul

I DF RESPONS kan man hantera synpunkter och felanmälan i samma modul med två olika processer. Det är därför mycket enkelt för en handläggare att konvertera en felanmälan till en synpunkt eller vice versa. Det förenklar administrationen när medborgaren rapporterar ärendet på fel formulär samtidigt som det skapar förutsättningar att hantera synpunkter och felanmälan på helt olika sätt.

Läs mer om processen för felanmälan och om kartfunktionen.

Referenser
Här är några exempel på kommuner som har e-förslag i DF RESPONS:
Falköpings kommun, Kävlinge kommun, Kristinehamns kommun, Landskrona stad och Tidaholms kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se vår demofilm.