Demo felanmälan

Här kan du se några korta filmer där vi presenterar Digital Fox lösning för felanmälan. Klicka på respektive film för att starta den.

OBS: Du kan förbättra skärpan genom att klicka på kugghjulet (som visas ner till höger först efter att filmen startats) och sedan ändra kvaliten till 720p HD. Sätt därefter filmen i fullskärms-läge för bästa läsbarhet.

Introduktion

Kort presentation av lösningen för felanmälan med systemet DF RESPONS. Filmen ger en översikt av den process som vi utgår ifrån i följande filmer.

Rapportera felanmälan

Filmen visar hur allmänheten kan rapportera ett upptäckt fel.

Handlägga felanmälan

Filmen visar hur kommunen handläggare felanmälan och kan upprätta arbetsorder. Vi får även se hur ansvarig utförare kan återrapportera status på arbetsordern.

Rapporter

Systemets kartrapporter sammanställer inkomna ärenden geografiskt. Varje fel kan visas med en specifik färg utifrån kategori (t.ex. status, prioritet eller typ av ärende). Rapport kan t.ex. presenteras på en storbilds-TV i korridoren på gatukontoret.

Översiktrapport lämplig att visa på storbilds-TV med touch screen.

Det är även möjligt att bygga standardiserade rapportmallar som enkelt kan beställas från systemet. Rapporten skickas som PDF- och/eller Excel-fil till beställarens e-post.

Ladda ner exempel på rapport från Ljungby kommun