Felanmälan - hur går processen till?

Digital Fox lösning för felanmälan ger ett bra stöd genom hela processen från att ett fel rapporteras till ärendet avslutas. Flödet kan anpassas utifrån era specifika behov. Bilden nedan visar exempel på en felanmälanprocess där arbetsledaren kan lämna en arbetsorder till utförare både per papper eller digitalt. Den digitala arbetsordern skickas via e-post. Utföraren återrapporterar status via länkar i e-postmeddelandet. Det fungerar mycket bra och enkelt att hantera för utförare med en mobiltelefon utan att några specifika appar behöver installeras. Utföraren kan vara både en kommunanställd eller en entreprenör.

Processkarta för felanmälan med arbetsorder.