Kundtjänst

Med DF RESPONS kan kommunens kundcenter registrera all kontakt med medborgarna på ett och samma ställe. Det spelar ingen roll om det sker via formulär på hemsidan, telefon, muntligen eller e-post. Kundtjänst när den är som bäst!

Samlat och enkelt

Synpunkter och frågor som kundtjänstpersonalen själv kan besvara registreras direkt. Mer komplexa ärenden registreras för utredning i kundtjänst eller flödas vidare till en handläggare på berörd förvaltning. Statistik och rapporter för medborgarnas kontakter med kommunen kan på ett enkelt sätt tas fram i DF RESPONS.

Referenser: Tjörns kundcenter, Falköpings medborgarkontor, Burlövs medborgarservice

Ladda ner exempel på statistik hämtad från Tjörns kundcenter

Tjörns kundcenter har använt DF Respons för att registrera all kundkontakt sedan december 2011
Scroll Up