Digital Fox medverkar på Rethink education
robot

Då är det klart att Digital Fox kommer att vara samarbetspartner och medverka på Rethink Education konferensen i Helsingborg den 13-14 juni. Tillsammans med elevhälsan på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad kommer vi att medverka under programpunkten Ett datadrivet förhållningssätt för färre kränkningar i skolan. Med hjälp av ett nytt arbetssätt, nya processer och […]

Läs mer
Kommunkund nummer 100

På förmiddagen idag tecknades två nya avtal, ett med barn- och utbildningsförvaltningen i Tibro kommun och ett med verksamhetsområde Vård och omsorg i Arvika kommun. Därmed har Digital Fox nu avtal med 100 kommuner! Det senaste halvåret har antalet kommunkunder ökat från 76 till 100 kunder, bland annat tack vare våra fina samarbeten med Pulsen […]

Läs mer
Moduler för mottagande och planering av undervisning för nyanlända
Paraply

I DF RESPONS har vi byggt några moduler som stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända barn och elever: Ansökan om studiehandledning, Individuell studieplan för nyanlända och Ansökan om modersmålsundervisning. Vi har även fått in önskemål om att bygga moduler för att hantera kartläggning av kunskapsnivå och beslut om årskursplacering […]

Läs mer
Kundenkät visar fint resultat

Tack alla ni som svarat på vår kundenkät. Vi är väldigt glada över det fina resultatet som visar att ni är nöjda med både systemet och oss som leverantör. För kunna förbättra och utveckla vår service och kvalitet har vi sedan 2009 genomfört en årlig kundundersökning. Genom undersökningen vill vi ta reda på vad ni […]

Läs mer
Vi stödjer Friends arbete mot mobbing
Hjärta med texten julen 2021 stödjer vi Friends

Vi på Digital Fox vill gärna dra vårt strå till stacken och ge ett bidrag till organisationer som gör samhällsnytta. Tidigare har vi gett stöd till Barncancerfonden, men i år har vi valt att stödja barnrättsorganisationen Friends. Att stödja deras arbete mot mobbing känns naturligt för oss med tanke på de moduler som vi har […]

Läs mer
Visselblåsarfunktion i DF RESPONS
Visselblåsarfunktion

En ny lag som stärker skyddet för visselblåsare träder i kraft i december 2021. Huvudsyftet med lagförslaget är att det ska bli säkrare, tryggare och enklare att rapportera om missförhållanden. Lagförslaget innebär att alla arbetsgivare, såväl privata som offentliga, med fler än 50 anställda, är skyldiga att införa en intern kanal för rapportering av missförhållanden […]

Läs mer
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Paraply

Genom en kreativ workshop och givande dialog med några av våra kunder har vi byggt en ny modul i DF RESPONS för skola och förskola – Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den nya modulen kan skolans och förskolans personal arbeta systematiskt med hela processen för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. […]

Läs mer
Nolltolerans mot mobbning
Friends företagsvän 2021

2021 väljer Digital Fox att bli företagsvän till barnrättsorganisationen Friends. På detta sätt vill vi stötta deras arbete att förhindra mobbning bland barn och unga. Att bli företagsvän till Friends känns helt naturligt för oss eftersom vi i DF RESPONS har en modul för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling. Med hjälp av […]

Läs mer
Nu lanserar vi Omsorg Bas

Nu är den äntligen klar – vår nya Omsorg Bas-lösning! Vi har tagit fram en basversion av de moduler i DF RESPONS som vi har för vård, omsorg och socialtjänst – Avvikelsehantering, Riskanalys, Synpunkter/klagomål samt Arbetsskada och tillbud. Omsorg Bas är i första hand tänkt för mindre verksamheter som har behov av att digitalisera processerna […]

Läs mer
Riskanalys en del av det systematiska kvalitetsarbetet
Schackspel

Under hösten har vi utvecklat en ny modul i DF RESPONS som kan användas av er som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom vård, omsorg och socialtjänst. Det är en modul för riskanalys som uppfyller de krav som ställs i SOSFS 2011:9. Den kompletterar de moduler som vi har för avvikelsehantering och synpunkter & klagomål. Så […]

Läs mer