Kundfall

Säg vad du tycker!

Läs mer om Säg vad du tycker, Markaryd kommuns projekt för ökad medborgardialog.

Vad tycker Digital Fox kunder?

Vi genomför årligen en kundenkät för att ta reda på vad våra kunder tycker om systemet DF RESPONS, och hur de upplever företagets service och kvalitet. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2009. Enkäten består av ett antal påståenden som kunden bedömer utifrån en 5-gradig skala, från ”1 – stämmer inte alls” till ”5 – stämmer helt”.

Mycket nöjda!
Resultatet av enkäten visar att våra kunder är mycket nöjda med både DF RESPONS och med företagets service varje år. Betygen ligger på en jämn nivå, mellan 4,1 som lägsta betyg och 5,0 som högsta. Diagrammet nedan visar snittbetyget av inkomna enkätsvar.

Kundutvärdering - Digital Fox 2015-2017
Kundutvärdering - DF RESPONS 2015-2017

Enkäten innehåller också öppna frågor med möjlighet till längre svar och kommentarer. Några exempel på kommentarer från våra kunder följer nedan.

Åsa Florén
 Jag tycker verkligen ni är helt suveräna när det gäller service, bemötande och hjälpsamhet! Man får dessutom alltid snabba svar då man mejlar frågor till er. 
Annica Carter
 Det bästa med Digital Fox är att de är anspråkslösa. Det gör det tillåtet att vara som man är i kontakten med dem. Det är skönt att ha kontakt med folk som inte utgör sig för att sitta inne med alla svaren men som ändå kan hjälpa en att hitta svaren på alla ens frågor! När vi valde system var våra alternativ att antingen använda vårt diarium eller att köpa in ett system som var specifikt anpassat för synpunktshantering. Diariet gick inte att använda på ett funktionellt sätt för detta ändamål så det alternativet uteslöts. Vid en jämförelse med övriga leverantörer visade sig DF vara både billigast och mest lämpat för våra behov. 
Brittmarie Ahlm
 Anledningen till att vi valde DF Respons var användarvänligheten för sällananvändarna. Att det håller ser vi nu i efterhand. Långt ifrån alla användare har gått utbildningen, men de klarar av att svara på synpunkter i systemet ändå. 
Marie Göransson
 Digital Fox har ett professionellt bemötande där de tar sig tid till att lyssna av och komma med synpunkter/förslag. Återkopplingen mellan fråga till svar har hela tiden varit mycket snabb vilket vi har uppskattat. De två främsta faktorerna till att vi valde just DF Respons var främst att systemet var användarvänligt samt att priset var bra. 
Therese Månsson
 Måste säga att ni är den bästa leverantör jag har arbetat med. Oerhört hjälpsamma, professionella och lätta att samarbeta med. 
Ola Eknor
 Vi är mycket nöjda med samarbetet vi haft med Digital Fox. Programmet fungerar över förväntan och det har hela tiden blivit bättre och bättre. Bemötandet och servicen som vi fått från Digital Fox har också vida överträffat våra förväntningar. 
Göran Pettersson
 Tjörns kommun köpte från början in systemet DF Respons för att hantera kommunens synpunkter och klagomål. Efter att vi börjat arbeta i systemet insåg vi potentialen att kunna bygga ytterligare modeller för andra tillämpningar. DF Respons visade sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för detta ändamål. Vi har idag utvecklat en väl fungerande ärendehantering för: avvikande händelser, barnolyckfall och VA-info. Vid skrivandets stund arbetar vi med att utveckla ytterligare modeller. En viktig förutsättning för att lyckas utveckla nya modeller är god lyhördhet från leverantören. Denna finns verkligen! Tack vare Digital Fox flexibilitet har vi fått våra krav väl uppfyllda och där med lyckats komma vidare i vårt utvecklingsarbete. 
Mona Lindén
 Digital Fox är en bra och schysst samarbetspartner som är trevliga att ha att göra med. Ni är ett gäng eldsjälar med stort engagemang för både små och stora frågor! Det märks att ni har en vilja och nyfikenhet att utveckla och förbättra rutiner av allehanda slag i kommunerna. Användarträffarna är bra upplagda och ger förutsättningar för samverkan också mellan kommunerna som använder era system. Tack!  
Theresia Lidén
 Vi är jättenöjda! Digital Fox systemlösning är mycket flexibel och medarbetarna är mycket lyhörda för önskemål! Det gör att det finns oanade möjligheter för utveckling. 

Säg vad du tycker!

Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun!

Markaryds kommun, vars verksamhet till största delen består av att tillhandahålla tjänster, har de senaste åren satsat mycket på kvalitetsutveckling. Vårt mål är att dessa tjänster ska ha en hög kvalitet - som hela tiden förbättras.
 
Hur vet vi då vilken kvalitet vår verksamhet har? I Markaryds kommun har vi bestämt oss för att det är kunden som bestämmer. För att ta reda på vilken kvalitet våra tjänster har - och för att kunna förbättra dem - måste vi därför fråga våra kunder vad de tycker. Det vill säga ele­verna i våra sko­lor, de äldre i våra särskilda boenden, föräldrarna till barnen i våra förskolor, de som besöker våra bibliotek och fritidsanläggningar osv.
 
Vi frågar med hjälp av enkäter, utvärderingar, fokusgrupper, intervjuer, revisioner, brukarun­dersökningar, utvecklingssamtal mm. Sedan början av 2000-talet har vi även tjänstega­rantier som bland annat är till för att våra kunder ska säga vad de tycker.
 
För några år sedan konstaterade vi att vi ändå inte var nöjda. Vi ville att kommuninvå­narna utan att bli tillfrågade skulle säga vad de tyckte om våra tjänster. Och att de skulle få snabba svar på sina synpunkter.
 
I början av 2006 inleddes således processen med att införa ett synpunktshanteringssystem i kommunen. Vi bestämde oss tidigt för att ”vem som helst skulle få lämna synpunkter på vad som helst hur som helst och när som helst”. Och att hanteringen skulle vara enkel - såväl för kund som för handläggare på kommunen. Vi insåg snart att vi behövde ett IT-system som stöd för att hantera inkomna synpunkter. Det var viktigt att systemet skulle klara av att hantera hela processen. Vi tog därför fram en omfattande kravspecifikation - och begärde in offerter från de företag som klarat sig vidare i vår förhandsprövning.
 
När vi utvärderade offerterna var det ett företag som var överlägset bättre än de övriga - Digital Fox. I februari 2007 skrev vi på avtalet med Digital Fox och den 2/4 2007 körde vi igång. ”Säg vad du tycker!” lades ut på nätet efter det att våra 35 chefer utbildat våra 890 öv­riga medarbetare. Under de första 15 månaderna fick vi in över 450 synpunkter, som gett oss möjlighet att för­bättra våra verksamheter - och som gjort dem vi är till för nöjdare.
 
Vad tycker vi då om IT-systemet, DF RESPONS, och vad tycker vi om vårt samarbete med killarna och tjejerna på Digital Fox? Svaret är att vi är mycket nöjda! Systemet fungerar över förväntan och det har hela tiden blivit bättre och bättre. Bemötandet och servicen som vi fått från Digital Fox har också vida överträffat våra förväntningar.
 
För mer information kontakta Ola Eknor via mail på ola.eknor@markaryd.se eller via telefon på 0433-72007. Eller besök vår hemsida www.markaryd.se.
Scroll Up