Vad tycker Digital Fox kunder?

Vi genomför årligen en kundenkät för att ta reda på vad våra kunder tycker om systemet DF RESPONS, och hur de upplever företagets service och kvalitet. Undersökningen har genomförts årligen sedan 2009. Enkäten består av ett antal påståenden som kunden bedömer utifrån en 5-gradig skala, från ”1 – stämmer inte alls” till ”5 – stämmer helt”.

Mycket nöjda!
Resultatet av enkäten visar att våra kunder är mycket nöjda med både DF RESPONS och med företagets service varje år. Betygen ligger på en jämn nivå, mellan 3,6 som lägsta betyg och 5,0 som högsta. Diagrammet nedan visar snittbetyget av inkomna enkätsvar för de fem senaste åren.

Våra kunder har svarat på frågor om oss som leverantör avseende erfarenhet, kundfokus, påverkan, tillgänglighet och bemötande.

 

Våra kunder har svarat på frågor om systemet DF RESPONS som avser användarvänlighet, behov och pris.

Totalt genomsnitt på 10 år
Vi kan stolt konstatera att genomsnittet för samtliga frågor för åren 2009-2019 är 4,7 av 5,0.

Genomsnitt kundundersökning 2009-2019

I enkäten har man också möjlighet att skriva egna kommentarer om Digital Fox och DF RESPONS:

Fantastiska
 Alla är lika fantastiska! Alltid tillmötesgående, glada och med ett tålamod utan dess like. Jag känner mig alltid vänligt bemött och även om jag kommer med "dumma" eller självklara frågor, så känner jag mig aldrig löjlig även om det så handlar om att jag glömt trycka på en knapp 
Kunniga & tillmötesgående
 Jag tycker att DF, samtliga våra kontakter inkluderade, alltifrån upphandlingen och sedan genom pilot, implementering och påbörjad drift har varit professionella, kunniga, tillmötesgående och dessutom väldigt trevliga vid alla våra möten av olika slag. 
Professionellt bemötande
 Digital Fox har ett professionellt bemötande där de tar sig tid till att lyssna av och komma med synpunkter/förslag. Återkopplingen mellan fråga till svar har hela tiden varit mycket snabb vilket vi har uppskattat. De två främsta faktorerna till att vi valde just DF RESPONS var främst att systemet var användarvänligt samt att priset var bra. 
Lösningsfokuserade
 Ni är lätta att nå per telefon och e-post. Svarar snabbt och är bra på att komma med konkreta förslag och lösningar 
Suverän service
 Jag tycker verkligen ni är helt suveräna när det gäller service, bemötande och hjälpsamhet! Man får dessutom alltid snabba svar då man mejlar frågor till er. 
Hjälpsamma & snabba
 Alltid mycket hjälpsamma och tillmötesgående. Återkopplar mycket snabbt via mail eller telefon vid behov av stöd och support. 
Lätthanterligt & flexibelt
 DF-Respons är det mest lätthanterliga, flexibla och starkaste systemet jag har arbetat med under mina korta 10 år i arbetslivet. Samarbetet med Digital Fox fungerar felfritt, jag får raka svar och inga konstigheter i frågor som ställs till skillnad mot andra leverantörer jag har haft att göra med. Förslag som lyfts tar ni med er och bygger upp. En av de större fördelarna med verktyget är att det är extremt fritt. Vi kommuner är vana med stora apparater till system och efter krigandes får vi en ny önskad funktion om flera andra kommuner önskar samma. DF är fritt för oss att ändra hur vi vill. Skicka en person på utbildning och sen bygg och fixa era moduler själva. 
Scroll Up