Här registrerar du dig för inlogging på Digital Fox hemsida exempelvis om du vill titta på våra demofilmer. Inloggning till systemet DF RESPONS gör du inte här. Kontakta systemförvaltaren för DF RESPONS i din kommun/organisation. 

[ultimatemember form_id=1264]

Din personuppgifter behandlas (med stöd av intresseavvägning) av Digital Fox AB i syfte att säkerställa vem som tar del av informationen på sidor som Digital Fox bedömer skyddsvärda av affärsmässiga skäl.

Använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss eller vårt Dataskyddsombud Linus Grinsvall.

Dina uppgifter kommer aldrig att lämnas ut till någon utanför Digital Fox organisation. Uppgifterna kan användas av någon av våra säljare för att kontakta dig via e-post. Din inloggning och dina personuppgifter kommer att raderas inom 1 år. Alla personuppgifter behandlas i Sverige och i enlighet med svensk dataskyddslagstiftning. Du har rätt begära ut information om dina personuppgifter, få dem rättade eller raderade. Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida. Där kan du även klaga om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt.