Felanmälan

En vanlig anledning till att medborgaren kontaktar kommunen är för att göra en felanmälan. Det kan handla om att rapportera att gatubelysningen inte fungerar eller att ett träd har fallit ner över en gång- och cykelbana. Digital hantering av felanmälan underlättar för både medborgaren och personalen.

Digital anmälan innebär att medborgaren slipper att passa telefon- och/eller öppettider, utan kan istället göra den när han eller hon själv har tid. Det är även tidsbesparande för personalen och dessutom kvalitetssäkras hela processen både internt och externt.

Smart kartfunktion

Med DF RESPONS lösning gör medborgaren en felanmälan via ett webbformulär på er kommuns hemsida. På formuläret visas en karta där medborgaren kan markera den plats eller det område där felet finns. Fel som redan har rapporterats är synliga på kartan. När felet är åtgärdat försvinner det automatiskt på kartbilden. På så sätt kan ni förebygga att samma fel rapporteras flera gånger. Kartmodulen kan kopplas mot Google maps, Open Street map, eller mot eget GIS-system via WMS. Med eget GIS-systemet kan ni själva bestämma vilken kartdata som ska visas i kartan.

Exempel på felanmälan på karta.
Lämna felanmälan via mobilen

DF RESPONS har responsiv design vilket innebär att systemet och våra formulär anpassas efter skärmstorlek. Det är därför enkelt för medborgaren att lämna felanmälan via mobil eller läsplatta. Om ni vill ha en särskild app för felanmälan har DF RESPONS integration mot Munizapp. Det är en mobilapp som gör det möjligt för medborgare att skicka in synpunkter och felanmälningar till svenska kommuner.

Synpunkter och felanmälan i samma system

I DF RESPONS kan man hantera synpunkter och felanmälan i samma system med två olika processer. Det är därför mycket enkelt för en handläggare att konvertera en felanmälan till en synpunkt eller vice versa. Det förenklar administrationen när medborgaren rapporterar ärendet på fel formulär samtidigt som det skapar förutsättningar att hantera synpunkter och felanmälan på helt olika sätt.

Läs mer om processen för felanmälan och om kartfunktionen.

Referenskommuner: Falköpings kommun, Kävlinge kommun, Landskrona stad, Ljungby kommun, Hjo kommun, Mölndals stad och Tidaholms kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se vår demofilm.