Anmälan & utredning av frånvaro

Enligt skollagen har rektor skyldighet att utreda om en elev har upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen.

I DF RESPONS modul Anmälan och utredning av frånvaro ser vi till att skyldigheten att utreda upprepad och längre frånvaro fullgörs på ett strukturerat sätt.

Så här ser processen ut i DF RESPONS
Process för Anmälan och utredning av elevs omfattande frånvaro.
Process för Anmälan och utredning av elevs frånvaro
Lagkrav uppfylls

Processen för anmälan och utredning av frånvaro i DF RESPONS möjliggör rektors skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro i enlighet med 7 kap. 19a § Skollag (2010:800).

"Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan".

Koppling till digital elevakt

Anmälan och utredning av frånvaro är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö, Ekerö, Upplands Väsby och Burlövs kommun.