Anteckningar

I modulen Anteckningar kan minnesanteckningar från ett möte med en elev eller ett telefonsamtal med en vårdnadshavare dokumenteras på ett strukturerat och säkert sätt. All dokumentation om en elev samlas på en plats - i den digitala elevakten.

Anteckningar kan användas av skolpersonal, elevhälsoteam och rektor.

Man kan välja olika kategorier av anteckningar exempelvis:

  • Barn/elevdokumentation
  • Samtal med barn/elev
  • Samtal med vårdnadshavare
  • Möte med vårdnadshavare/Barn/elev
  • Möte

Varje anteckning kopplas till elevens akt där alla anteckningar om eleven kan läsas. Den person som gör anteckningen kan välja om den ska delas med andra t ex av dig och elevhälsoteamet eller av dig och rektor.

Koppling till digital elevakt

Anteckningar är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun