Avvikelsehantering skola

I DF RESPONS har vi modul för avvikelsehantering som alla verksamheter kan använda. Här kan ni rapportera alla sorters avvikande händelser som inträffar i verksamheten. Det kan handla om driftstörningar i ett system, utrustning som går sönder eller en arbetsrutin som inte fungerar. Det är även möjligt att rapportera och utreda händelser som har drabbat en elev eller en grupp av elever.

Så här går det till

Via ett webbformulär kan personalen enkelt rapportera att en avvikelse har inträffat. Ansvarig chef meddelas via e-post om att en avvikelse har rapporterats, och väljer vem som ska utreda händelsen. Utredaren dokumenterar utredning, åtgärder och eventuell uppföljning i DF RESPONS. När utredaren är klar meddelas ansvarig chef via e-post. Den ansvarig chefen har behörighet att avsluta ärendet.

Process avvikelser
Process avvikelsehantering

 

Statistik

Det finns även möjlighet att ta upp statistikrapporter som kan användas som underlag i verksamhetens förbättringsarbete.

Modul för avvikelsehantering vård & omsorg

Vi har även en modul för avvikelsehantering som är anpassad för vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS (i enlighet med SOSFS 2011:9). Denna modul kan användas av elevhälsans medicinska personal.

Här kan du läsa mer om avvikelsehantering anpassad för vård & omsorg.