Kopplingar mellan den digitala elevakten och andra processer