Utredning av omfattande frånvaro

Enligt skollagen har rektor skyldighet att utreda om en elev har upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen.

Digital Fox har tillsammans med Värmdö och Ekerö kommun tagit fram en ny lösning i DF RESPONS som på ett strukturerat sätt ser till att skyldigheten att utreda upprepad och längre frånvaro fullgörs.

Så här ser processen ut i DF RESPONS:

Process för Anmälan och utredning av elevs omfattande frånvaro.
Process för Anmälan och utredning av elevs omfattande frånvaro

 

Koppling till digital elevakt

Anmälan och utredning av omfattande frånvaro är en av flera lösningar (moduler) som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Scroll Up