Process - Elev i behov av särskilt stöd

Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Om skolpersonal anser att en elev är i behov av särskilt stöd ska detta anmälas till rektor. Anmälan om behov av särskilt stöd är ofta starten för andra processer som hör ihop med behovet av särskilt stöd.

I DF RESPONS har vi tagit fram ett flertal moduler för detta:

• Anmälan om behov av särskilt stöd
• Anteckningar
• Möte elevhälsan
• Utredning om behov av särskilt stöd (Pedagogisk utredning)
• Åtgärdsprogram
• Tilläggsbelopp
• Rektorsbeslut
• Extra anpassningar

Sammankopplade eller enskilda moduler

Samtliga moduler kopplas till den sammanhållande modulen Digital elevakt. De kan också kopplas samman med varandra eller användas som enskilda moduler.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Så här kan det gå till

Här följer ett exempel på hur processen för elev i behov av särskilt stöd kan gå till i DF RESPONS. Elevens digitala elevakt kopplas till samtliga delar av processen.

Process Elev i behov av särskilt stöd

Exemplet är hämtat från Värmdö kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun