Extra anpassningar

Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

I DF RESPONS modul Extra anpassningar finns möjlighet att dokumentera de extra anpassningar som ska göras för en elev. Det kan handla om vilken typ av stöd eleven ska få gällande förhållningssätt, struktur, strategi, kommunikation och organisation. Den personal som berörs av de extra anpassningarna kan tilldelas läsbehörighet för ärendet.

Koppling till digital elevakt

Extra anpassningar är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Ekerö kommun och Karlskoga kommun