Olycksfall & tillbud barn/elev

I DF RESPONS finns även en lösning för rapportering av olycksfall och tillbud som berör elever i skolan och barn i förskolan. Arbetsmiljölagen jämställer elever i grundskolan och gymnasiet med arbetstagare och därför måste alla skolor ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att skolans arbetsmiljö regelbundet ska undersökas så att riskerna för ohälsa och olycksfall kan bedömas och åtgärdas.

Så här funkar det

Personalen kan enkelt, via ett webbformulär på kommunens intranät eller via direktlänk på datorn, anmäla att ett olycksfall eller tillbud har inträffat. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor, och eventuellt skolsköterskan. Den ansvariga personen utreder olycksfallet/tillbudet i systemet och vidtar nödvändiga åtgärder.

Statistik

Rapportmallar gör det enkelt att följa upp händelser på ärende-, enhets- och övergripande nivå. Uppföljningsrapporter kan tas fram vid behov eller skickas ut automatiskt vid ett valt tidsintervall. Nedan visas ett exempel på statistik för skadetyp.

Lagkrav uppfylls

Arbetsmiljölagen gäller i skolan för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. För barn på fritids gäller arbetsmiljölagen inte. Detta anges i 1 kap. 3 § Arbetsmiljölag (1977:1160).

Koppling till digital elevakt

Olycksfall & tillbud barn/elev är en av flera lösningar (moduler) som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Burlövs kommun, Ekerö kommun, Hjo kommun, Karlskoga kommun, Sjöbo kommun, Stenungsunds kommun, Strängnäs kommun, Tjörns kommun, Värmdö kommun och Östersunds kommun.