Personalanteckningar & Personalakt

I modulen Personalanteckningar kan rektor, biträdande rektor och verksamhetschef dokumentera anteckningar från ett möte med en medarbetare på ett strukturerat och säkert sätt. Det är även möjligt att bifoga dokument som exempelvis anställningsavtal och läkarintyg i en anteckning.

Man kan välja olika kategorier av anteckningar exempelvis:

  • Medarbetarsamtal
  • Lönesamtal
  • Muntlig varning
  • Skriftlig varning
  • Övriga anteckningar

Modulen Personalanteckningar kan användas av chefer som har personalansvar, och personal på HR-avdelningar. Det går att ge läsbehörighet på en anteckning till medarbetaren och till annan berörd personal.

Personalakt

All dokumentation om en medarbetare samlas på en plats - i den digitala personalakten. Enbart rektor, biträdande rektor och verksamhetschef har åtkomst till personalakten.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.