Rektorsbeslut

I modulen Rektorsbeslut kan elevhälsan och rektor skapa underlag till beslut om exempelvis anpassad studiegång och enskild undervisning. Underlag och beslut kopplas till elevens digitala akt.

Exempel på beslut som finns i modulen är:

  • Anpassad studiegång
  • Enskild undervisning
  • Anpassad timplan
  • Särskild undervisningsgrupp
  • Disciplinära åtgärder
  • Individuellt anpassat program

Om elevhälsan upprättar underlaget till beslut skickas ett mail till rektor för godkännande av underlaget. När rektor fattar beslut om ärendet skapas en handling av beslutet som kan sparas eller skrivas ut.

Koppling till digital elevakt

Rektorsbeslut är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun