Särskilt stöd i förskolan

Om det framkommer att ett barn i förskolan behöver särskilt stöd i sin utveckling ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd står det i skollagen. I DF RESPONS har vi en modul för Särskilt stöd i förskolan. Den omfattar anmälan, kartläggning och handlingsplan.

Så här går det till

Personalen på förskolan kan enkelt, via ett webbformulär, anmäla att ett barn behöver särskilt stöd. Genom DF RESPONS meddelas ansvarig rektor på berörd förskola. Rektor utser en eller flera personer som ansvarar för att göra en kartläggning av barnets situation. När kartläggningen är färdig fattar rektor beslut om en handlingsplan ska upprättas eller inte. Om en handlingsplan ska upprättas görs detta i systemet. Det finns även möjlighet att följa upp handlingsplanen och vid behov skapa nya handlingsplaner.

Lagkrav uppfylls

I modulen Särskilt stöd i förskolan kan förskolans personal göra en anmälan till rektor om det framkommer att ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling i enlighet med 8 kap. 9 § Skollag (2010:800).

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna".

Koppling till digital barn/elevakt

Särskilt stöd i förskolan är en av flera moduler som kopplas till barnets digitala akt.

Här kan du läsa mer om digitala barn/elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.