Skola Bas & Skola Flex

Digital Fox erbjuder två olika lösningar för hantering av processer inom skola och förskola. En Bas-lösning som passar bra för mindre verksamheter och en Flex-lösning för större verksamheter. Både Skola Bas och Skola Flex har koppling till den sammanhållande modulen Digital elevakt.

Skola Bas & Skola Flex

Basmodulerna är till skillnad från våra andra DF RESPONS-moduler inte anpassningsbara. Det innebär att process samt frågor och texter i formulär och utredningsdelar inte kan kundanpassas utan man köper in en eller flera moduler som färdiga lösningar. Skola Bas är i första hand tänkt för mindre verksamheter som har behov av att digitalisera processerna inom skola/förskola. På så sätt kan vi erbjuda Skola Bas till ett lägre pris än våra kundanpassade moduler.

Tillgängliga moduler
MODUL
Arbetsskada och tillbud JA JA
Anmälan och utredning om frånvaro JA JA
Anmälan om behov av särskilt stöd JA JA
Ansökan om plats JA JA
Anteckningar JA JA
Avvikelsehantering  JA JA
Extra anpassningar JA JA
Klagomål JA JA
Kränkande behandling JA JA
Mottagande & planering av utbildning för nyanlända NEJ JA
Möte elevhälsan JA JA
Olycksfall och tillbud barn/elev JA JA
Personalanteckningar & Personalakt JA JA
Rektorsbeslut JA JA
Särskilt stöd i förskolan JA JA
Tilläggsbelopp NEJ JA
Utredning om behov av särskilt stöd (pedagogisk utredning) JA JA
Åtgärdsprogram JA JA

Det går att beställa en eller flera moduler. Information om prisuppgifter hittar du på sidan Köpa DF RESPONS.

Funktioner i Bas respektive Flex

Handläggning och statistik

FUNKTION
Standardformulär för anmälan/registrering JA NEJ
Kundanpassade formulär NEJ JA
Formulärsbyggare NEJ JA
Möjlighet att bifoga filer JA JA
Responsiva formulär för alla typer av enheter JA JA
Statistikrapport Standard Kundanpassad
Export till Excel och PDF JA JA

Administration och support

FUNKTION
Rollbaserad behörighetsstyrning JA JA
Automatisk tilldelning av roller NEJ Tilläggstjänst
Funktioner för gallring JA JA
Kundansvarig kontaktperson NEJ JA
Skriftlig support via systemet JA JA
Telefonsupport JA JA

Lathundar och utbildning

FUNKTION
Lathundar för administratörer JA JA
Lathund för utredare/rektor (bas) JA NEJ
Anpassad lathund för utredare/rektor NEJ Tilläggstjänst
Systemmanual JA JA
Utbildning för systemadministratörer 1 timme Skype JA JA
Utbildning för slutanvändare Tilläggstjänst Tilläggstjänst

Teknik och drift

FUNKTION
SAML-federation Tilläggstjänst JA
AD-koppling Tilläggstjänst JA
Användar-API Tilläggstjänst JA
API för elevregister Tilläggstjänst Tilläggstjänst
Molntjänst JA Tilläggstjänst
Drift på egen server NEJ JA
Prisuppgifter och beställning av våra Bas-moduler

Skola BasPrisuppgifter för Skola Bas kan beställas här: Beställning av prisuppgift för Skola Bas.

Beställning av Skola Bas görs här: Beställning av Skola Bas

Om du vill ha prisuppgift för våra Flex-moduler kan du kontakta oss på: info@digitalfox.se