Skolskjuts

Elevers rätt till kostnadsfri skolskjuts regleras i skollagen. Vid bedömning av elevens rätt till skolskjuts ska kommunen ta hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, om eleven har någon funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Digital Fox har tillsammans med Värmdö kommun tagit fram en ny lösning i DF RESPONS som hanterar hela processen för ansökan om skolskjuts – ansökan, bedömning och beslut.

Så här går det till
 • Elevens vårdnadshavare fyller i ansökan om skolskjuts via formulär på kommunens hemsida. Eventuella bilagor och intyg kan bifogas ansökan i formuläret.
 • Ansökan blir automatiskt ett ärende i DF RESPONS.
 • Automatiskt mail skickas till skolskjutshandläggare.
 • Bedömning av rätt till skolskjuts samt motivering till bedömning görs i DF RESPONS.
 • Kriterier för rätt till skolskjuts anges i systemet. Det hjälper handläggaren att göra en korrekt bedömning. Genom att besvara kontrollfrågor och eventuella följdfrågor klickar sig handläggaren fram till ett korrekt beslut.
 • Avståndsberäkning mellan skola och hemadress görs automatiskt i DF RESPONS via Google maps.
 • Bedömning av färdsätt. Handläggaren besvarar ett flertal frågor om leder fram till val av färdsätt.
 • Beslut om skolskjuts och färdsätt skickas direkt från DF RESPONS. Beslutsdokumenten skapas i systemet utifrån den bedömning som handläggaren gör.

 

Process för ansökan om skolskjuts.

Process för ansökan om skolskjuts.

Avståndsberäkning mellan skola och hemadress görs automatiskt i DF RESPONS, via Google maps.

Avståndsberäkning mellan skola och hemadress

Fördelar med att hantera processen i DF RESPONS

 • Enkelt och tydligt.
  Allt är samlat på ett ställe. Processen blir väl dokumenterad och systemet bidrar till enkelhet och struktur.
 • Sparar tid.
  Arbetet för personalen underlättas. Allt sker digitalt, ingen pappershantering vilket är tidsbesparande.
 • Kontroll och kvalitet.
  Med DF RESPONS systematiseras och kvalitetssäkras hela processen. Systemets kontroll- och följdfrågor hjälper handläggaren att göra en korrekt bedömning.
 • Anpassningsbart
  Kriterier och bedömningsfrågor anpassas efter de regler och trafikförhållanden som finns i er kommun.


Referenser:  
Värmdö kommun

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha en visning av systemet.