Synpunkter & klagomål skola

Enligt skollagen ska huvudmannen ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål som gäller utbildningen. Ett digitalt system för synpunktshantering underlättar arbetet och säkerställer processen.

Enkelt och användarvänligt

Med vår lösning för synpunktshantering i DF RESPONS är det enkelt för elever och vårdnadshavare att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten via ett webbformulär på kommunens/skolans hemsida. Det är också lätt för personalen som ska svara på och vid behov utreda synpunkterna. DF RESPONS håller koll på alla ärenden så att inget glöms bort eller faller mellan stolarna. Personalen informeras per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet och påminnelser skickas ut automatiskt.

Underlag till förbättringsarbete

Synpunkterna som kommer in kan ni använda som underlag i ert förbättringsarbete. DF RESPONS kraftfulla analys- och rapportfunktioner ger er möjlighet följa upp och ta lärdom av de inkomna synpunkterna.

Exempel på statistik: Antal klagomål per verksamhet.

Kommunövergripande eller enbart för skol- och förskoleverksamhet

De flesta av våra kommunkunder väljer att ha en samlad synpunktshantering för hela kommunen dvs att medborgaren kan lämna synpunkter på hela kommunens verksamhet via ett webbformulär. Men det går också bra att ha en separat synpunktshantering för skol- och förskoleverksamhet.

Anpassat formulär för skolklagomål

Kristinehamns kommuns hemsida finns exempel på hur en samlad synpunktshantering för hela kommunen kan anpassas för klagomålshantering enligt skollagen. Välj Verksamhet Barnomsorg och utbildning och Jag vill lämna: Klagomål. Då ser du hur formuläret anpassas till ett klagomål enligt skollagen.

Lagkrav uppfylls

I modulen Synpunkter & klagomål kan huvudmannen utreda de klagomål mot utbildningen som lämnas av elever, vårdnadshavare och andra medborgare i enlighet med 4 kap. 7-8 § Skollag (2010:800).

"Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt".

"Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas".

 

Erfarenhet och kunskap

Digital Fox har hjälpt kommuner att införa systematisk synpunktshantering sedan 2006. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om de behov och utmaningar som er organisation står inför vid införandet av systematisk synpunktshantering.

Referenser:

Här är några exempel på kommuner som har synpunktshantering i DF RESPONS:
Haninge kommun, Kristinehamns kommunKävlinge kommun och Tidaholms kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.