Tilläggsbelopp

Om ett barn i förskolan eller en elev i skolan har ett omfattande behov av särskilt stöd kan verksamhetens rektor ansöka om tilläggsbelopp för barnet/eleven. Ansökan, handläggning och beslut av tilläggsbelopp hanteras i DF RESPONS modul Tilläggsbelopp.

Så här går det till
  • Rektor ansöker om tilläggsbelopp via ett webbformulär i DF RESPONS.
  • Kommunens fristående förskolor och skolor ansöker via ett webbformulär på kommunens hemsida.
  • Den person som handlägger tilläggsbelopp meddelas automatiskt via e-post om att en ansökan har kommit in.
  • Handläggaren sköter dokumentation, eventuella kompletteringar och tar fram förslag till beslut i ärendet.
  • När handläggaren är klar skickas ett automatiskt mejl till den person som fattar beslut om tilläggsbelopp.
  • Beslutsfattare skapar beslut i ärendet. DF RESPONS skapar en handling av beslutet som kan skrivas ut.
  • Rektor meddelas automatisk via e-post när beslut har fattats.
  • Ärendet avslutas av beslutsfattare.
Koppling till digital barn/elevakt

Tilläggsbelopp är en av flera moduler som kopplas till barnets/elevens digitala akt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun

Lagkrav uppfylls

I modulen Tilläggsbelopp kan ansökan, handläggning och beslut om tilläggsbelopp hanteras i enlighet med Skollag (2010:800).

Reglerna om grundbelopp och tilläggsbelopp finns på flera ställen i skollagen, varje skolform har sin reglering i kap 8-14, Skollag (2010:800). Grundbeloppet avser ersättning för exempelvis undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov.