Utredning om behov av särskilt stöd

När en anmälan om behov av särskilt stöd har kommit in ska rektor fatta beslut om en utredning om behov av särskilt stöd ska genomföras eller inte. Även utredningen om behov av särskilt stöd kan göras i DF RESPONS - i modulen Utredning om behov av särskilt stöd.

Utredning om behov av särskilt stöd kallas ibland även Pedagogisk utredning eller Pedagogisk kartläggning.

Utgår från Skolverkets blankett
Modulen Utredning om behov av särskilt stöd utgår från Skolverkets blankett för Utredning av en elevs behov av särskilt stöd och innehåller bland annat:

  • Andra gjorda utredningar
  • Kartläggning av elevens skolsituation i olika lärmiljöer
  • Pedagogisk bedömning
  • Möjlighet för rektor att fatta beslut om eleven är i behov av särskilt stöd eller ej
Koppling till digital elevakt

Utredning om behov av särskilt stöd är en av flera moduler som kopplas till elevens digitala elevakt.

Här kan du läsa mer om digitala elevakter i DF RESPONS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du är intresserad av en visning.


Referenser

Värmdö kommun, Ekerö kommun och Karlskoga kommun

Scroll Up