Utbildningar DF RESPONS

Vi erbjuder utbildningar för DF RESPONS administratörer och systemförvaltare två till tre gånger per år. Det finns två olika utbildningar, en grundkurs för administratörer och en formulärbyggarutbildning för systemförvaltare. Utbildning i de moduler som ingår i Skola Bas-paketet genomförs kontinuerligt under året.


Utbildningar för administratörer och systemförvaltare

Administratörsutbildning , grundkurs
Kursen riktar sig både till befintliga administratörer som vill fördjupa och aktualisera sina kunskaper såväl som nya administratörer som vill lära sig systemet. Utbildningen genomförs digitalt och är en endagsutbildning.

Utbildningstillfällen: 22 september


Formulärbyggarutbildning
Den här utbildningen vänder sig till DF RESPONS systemförvaltare. Den riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man ändrar i befintliga moduler eller bygger egna nya moduler. Utbildningen genomförs digitalt och är en tvådagarsutbildning.

Utbildningstillfällen: 26-27 september


Skola Bas-utbildningar

Logotype BAS-moduler i DF RESPONS

Vi arrangerar även utbildningar  i de moduler som ingår i Skola Bas-paketet. Utbildningarna arrangeras digitalt via Teams.

Utbildning Kränkande behandling
Utbildningen vänder sig till dig som utreder ärenden i modulen Kränkande behandling i DF RESPONS. Du kan vara pedagog, elevhälsopersonal, rektor eller biträdande rektor.

Under utbildningen går vi igenom hela processen för ett ärende, från det att anmälan skickas in till det att ärendet avslutas. Vi visar hur du gör anmälan, utredning och uppföljning i systemet. Avslutningsvis går vi igenom sökfunktion, handlingar, utskrift och hur du tar ut statistik.

Utbildningstillfällen: Nytt datum kommer till hösten 2023.


Utbildning Anmälan och utredning om frånvaro
Utbildningen vänder sig till dig som utreder ärenden i modulen Anmälan och utredning om frånvaro i DF RESPONS. Du kan vara pedagog, elevhälsopersonal, rektor eller biträdande rektor.

Under utbildningen går vi igenom hela processen för ett ärende, från det att anmälan skickas in till det att ärendet avslutas. Vi visar hur du gör anmälan, utredning och uppföljning i systemet. Avslutningsvis går vi igenom sökfunktion, handlingar, utskrift och hur du tar ut statistik.

Utbildningstillfällen: Nytt datum kommer till hösten 2023.


Utbildning Särskilt stöd grundskola/gymnasium
Utbildningen vänder sig till dig som gör utredningar i modulen Utredning om särskilt stöd och du som utarbetar åtgärdsprogram i modulen Åtgärdsprogram. Du kan vara pedagog, elevhälsopersonal, rektor eller biträdande rektor.

Under utbildningen går vi igenom modulerna Anmälan om behov av särskilt stöd, Utredning om behov av särskilt stöd samt Åtgärdsprogram. Vi går igenom processen för ett ärende i varje modul och visar vad en utredare ska göra och vad rektor/biträdande rektor ska göra. Avslutningsvis går vi igenom sökfunktion, handlingar och utskrift.

Utbildningstillfällen: Nytt datum kommer till hösten 2023.


Mer information och anmälan

Hör av dig till info@digitalfox.se om du är intresserad av att anmäla dig till någon av våra utbildningar.