Statistik för avvikelsehantering

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram statistik för avvikelsehanteringen i Excel eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som ska ingå i rapportmallen.

Exempel på statistik som kan tas fram via rapportmallen:

Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.

Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.

Avvikelsehantering, inträffade händelser under perioden.

Avvikelsehantering, inträffade händelser under perioden.

Avvikelsehantering, Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.

Avvikelsehantering, Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.

Scroll Up