Statistik för avvikelsehantering

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram statistik för avvikelsehanteringen i Excel eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som ska ingå i rapportmallen.

Exempel på statistik som kan tas fram via rapportmallen:

Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.

Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.

Avvikelsehantering, inträffade händelser under perioden.

Rapporterade avvikelser

 

Avvikelsehantering, Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.

Avvikelsehantering, Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.