Avvikelsehantering

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, innehåller krav på att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, utreder avvikelser i verksamheten. Ett effektivt system för avvikelsehantering är nödvändigt för att uppfylla kraven. DF RESPONS modul för avvikelsehantering täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skolhälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård.

Fördelar med avvikelsehantering i DF RESPONS

Full kontroll. Systemet håller koll på alla ärenden så att inget faller mellan stolarna. Skulle ett ärende dra ut på tiden får handläggaren en påminnelse via e-post.

Spårbarhet. Systemloggen visar historik i ärendet. I ärendeloggen kan man se vem som öppnat och tagit del av ett ärende, vilket ger underlag för loggranskning, i enlighet med patientdatalagen.

Processtöd. Systemet informerar berörda per e-post när det är dags att utföra aktiviteter i systemet. Det är även möjligt att lägga in regler som tvingar kategorisering och dokumentation innan det går att avsluta ett ärende.

Automatisk statistik. Rapportmallar gör det enkelt att sammanställa statistik på olika nivåer när som helst. På så sätt slipper du att lägga tid på att göra beräkningar och sammanställningar manuellt.

Anpassningsmöjligheterna. Vilka frågor och svarsalternativ ska finnas i formulären? Vad ska vara obligatoriskt att fylla i? Hur ska processerna se ut? Vilken statistik ska finnas i statistikrapporterna? Ni bestämmer, vi bygger! Det går snabbt och enkelt att göra anpassningar i DF RESPONS och vi kan tillsammans testa oss fram med olika lösningar utan att konsultkostnaderna skenar.

Heltäckande. Vår modul för avvikelsehantering fungerar för alla verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder (LSS), skolhälsovården samt övrig kommunal hälso- och sjukvård.

Snabbt att komma igång. Det tar inte lång tid att komma igång med DF RESPONS. Eftersom systemet är flexibelt är det enkelt att på ett mycket snabbt sätt anpassa innehållet efter era önskemål och processer.

Samarbete med Pulsen Omsorg och Alfa eCare

Digital Fox och Pulsen Omsorg har sedan 2017 ett samarbetsavtal som innebär att vi kan koppla vår modul för Avvikelsehantering till Pulsen Omsorgs verksamhetssystem Combine. Ett liknande samarbete har vi med Alfa eCare. I deras system Epsilon och Omega kan man koppla våra modul för avvikelsehantering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill se våra demofilm.

Referenser
Här är några exempel på kunder som har avvikelsehantering i DF RESPONS:
Fagersta kommun, Haninge kommun, Hjo kommun, Falkenbergs kommun, Kungsbacka kommun, Landskrona stad, Nässjö kommun, Skurups kommun, Stenungsunds kommun, Vetlanda kommun, Värmdö kommun, Östersunds kommun, Östhammar kommun, Bräcke Diakoni och Humana.

Process

Varje lösning för avvikelsehantering i DF RESPONS är unik. Lösningen anpassas alltid utifrån era specifika behov. Nedan visas ett exempel på hur processen kan se ut för HSL-avvikelser:

Exempelprocess, HSL-avvikelser. Klicka på bilden för större bild.

Rapport

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram statistik i Excel eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som ska ingå i mallen.

Exempel: Cirkeldiagram, avvikelsehantering, typ av händelse.

Läs mer: Rapporter

Journalsystem

En del menar att avvikelsehanteringen måste vara samma system som journalsystemet. En avvikelserapport är ingen journalhandling men den ska enligt gällande lagstiftning gå att spåra i journalen. Det finns även krav på hur länge en avvikelserapport ska sparas, men den är fortfarande inte en del av patientjournalen. Genom att hantera avvikelserna i ett system som är separat från journalsystemet blir det lättare att leva upp till kraven i patientdatalagen om begränsningar av journalåtkomst. Det finns aldrig någon risk för att omvårdnadspersonalen kommer åt sekretessinformation i journalen.

Läs mer: Journal