Statistik för avvikelsehantering

Med systemets rapportmallar går det snabbt och enkelt att ta fram statistik för avvikelsehanteringen i Excel eller PDF-format. Ni bestämmer själva vilken statistik som ska ingå i rapportmallen.

Exempel på statistik som kan tas fram via rapportmallen:

Diagram: Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.
Avvikelsehantering, typ av händelse, fördelning per veckodag.
Diagram: Rapporterade avvikelser
Rapporterade avvikelser under en viss period.

 

Diagram: och tabell: Bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.
Avvikelsehantering, bedömning av händelsens allvarlighetsgrad.