Cirkeldiagram som visar fördelningen mellan olika typer av händelser för avvikelsehantering.