Omsorg Bas & Omsorg Flex

Digital Fox erbjuder två olika lösningar för hantering av processer för vård- och omsorgsverksamheter.

Skola Bas & Skola Flex

Basmodulerna är till skillnad från våra andra DF RESPONS-moduler inte anpassningsbara. Det innebär att process samt frågor och texter i formulär och utredningsdelar inte kan kundanpassas utan man köper in en eller flera moduler som färdiga lösningar. Omsorg Bas är i första hand tänkt för verksamheter som har behov av att digitalisera sina processer men som inte har behov av att kundanpassa innehållet. På så sätt kan vi erbjuda Omsorg Bas till ett lägre pris än våra kundanpassade moduler.

Tillgängliga moduler
MODUL
Avvikelsehantering JA JA
Klagomål och synpunkter JA JA
Riskanalys JA JA
Arbetsskada och tillbud JA JA

Det går att beställa en eller flera moduler. Information om prisuppgifter hittar du på sidan Se köper du DF RESPONS.

Funktioner i Bas respektive Flex

Handläggning och statistik

FUNKTION
Standardformulär för anmälan/registrering JA NEJ
Kundanpassade formulär NEJ JA
Formulärsbyggare NEJ JA
Möjlighet att bifoga filer JA JA
Responsiva formulär för alla typer av enheter JA JA
Statistikrapport Standard Kundanpassad
Export till Excel och PDF JA JA

Administration och support

FUNKTION
Funktioner för gallring JA JA
Kundansvarig kontaktperson NEJ JA
Skriftlig support via systemet JA JA
Telefonsupport JA JA

Lathundar och utbildning

FUNKTION
Lathundar för administratörer JA JA
Lathund för chef/utredare (bas) JA NEJ
Anpassad lathund för chef/utredare NEJ Tilläggstjänst
Systemmanual JA JA
Utbildning för systemadministratörer 1 timme via Teams JA JA
Utbildning för slutanvändare Tilläggstjänst Tilläggstjänst

Teknik och drift

FUNKTION
SAML-federation Tilläggstjänst JA
AD-koppling NEJ JA
Användar-API Tilläggstjänst JA
Molntjänst JA Tilläggstjänst
Drift på egen server NEJ JA
Prisuppgifter och beställning av våra Bas-moduler

Om du vill ha prisuppgift för våra Bas- och/eller Flex-moduler kan du kontakta oss på: info@digitalfox.se

Beställning av Omsorg Bas görs här: Beställning av Omsorg Bas